Alla pålarna på Christinehofs ekopark

Allmogepålarna på Christinehof