Styrelsen

I YstadsAllehanda 20 okt 2018 kunde vi läsa att Mia Gröndahl, grundaren för gatukonsten på Österlen, lämnar sin post som ordf i Street Art Österlen.

Vi i den nya styrelsen tackar Mia Gröndahl för det hon åstadkommit tillsammans med alla delaktiga konstnärer i Street Art Österlen. Nu när vi är ny styrelse kommer vi att göra vad vi kan för att axla uppgiften som styrelse för Street Art Österlen. Vi hoppas också att fler vill hjälpa till så föreningen utvecklas till något som är i mångas intresse.
Gatukonsten är fortfarande en konstform under utveckling med många möjligheter att förgylla det offentliga rummet.

Positiva, roliga projekt inför år 2019 är på G!
Vi återkommer!


Styrelse för Street Art Österlen efter årsmötet 7 november 2018

  • Ann-Margrete Clarén, ordf, claren@okraft.nu
  • Maj Ström, kassör, maj.inrid.strom@hotmail.com
  • Pelle Eckerman, ledamot, pelle@kafng.se
  • Fredrik Henriksson, ledamot, fredrik.henriksson@ystadsallehanda.se, fredrik.na.henriksson@gmail.com
  • Gert Jönsson, suppleant, gert@gertad.com birg1@me.com
  • Karin Palola, suppleant, karin.palola@gmail.com